ក្រឡេកមើលទៅក្រោយ… ផ្ទាំងគំនូរថ្មីផ្តល់កិត្តិយសដល់សិល្បករដើម

លីនដា គ្រីសសិន បាន​មាន​ប្រសាសន៍​អំពី​វិចិត្រករ​សម័យ​ត្រួសត្រាយ​ថា​៖ «​យើង​ទទួល​អារម្មណ៍​នៃ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ​ជា​រៀង​រាល់​យប់។ “អ្នកដែលមកពី…

0
3055