តើព្រះវិហាររបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានមកពីណា?

ខ្ញុំឈ្មោះថូម៉ាស។ ខ្ញុំ​មាន​ដើម​កំណើត​មក​ពី​តំបន់ Bay ប៉ុន្តែ​ធំ​ឡើង​នៅ​រដ្ឋ Utah ។ ខ្ញុំនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ ខ្ញុំជា...

0
2398