បន្តជាមួយ FamilySearch - ALLRED

ផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

បន្តជាមួយ FamilySearch - ALLRED

0 វិចារ
81 ទស្សនៈ

ការរុករក FamilySearch ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាញឹកញាប់ ហើយមើលទៅ និងធ្វើសកម្មភាពខុសពីអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់ប្រើ។ ថ្នាក់នេះនឹងជួយអ្នក "បន្ត" ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់ និងជួយសម្រួលដល់ដំណើរការរុករក។ ប្រហែល​ជា​នឹង​មាន​ភាព​អត់​ធ្មត់​មួយ​ចំនួន​ពេញ​ថ្នាក់ ព្រោះ​ប្រវត្តិ​គ្រួសារ​គឺ​សប្បាយ​ខ្លាំង​ណាស់!

ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Debbie Arndt Allred ។ ខ្ញុំ​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍ និង​ចូល​រួម​ក្នុង​ប្រវត្តិ​គ្រួសារ​ចាប់​តាំង​ពី​ការ​ប្រែចិត្ត​ជឿ​របស់​ខ្ញុំ​ទៅ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​កាល​នៅ​ក្មេង​នៅ​រដ្ឋ​ញូវយ៉ក។ ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាចូលនិវត្តន៍។ ប្រហែលនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចូលចិត្តបង្រៀនថ្នាក់រៀនដល់អ្នកដែលចាប់ផ្តើម ឬស្ទើរតែរៀនពីរបៀបរុករកប្រវត្តិគ្រួសាររបស់ពួកគេតាមអ៊ីនធឺណិត។ ការងារនេះធ្វើឱ្យខ្ញុំរំភើប! តែងតែមានច្រើនទៀតដើម្បីរៀន និងធ្វើ។

ព័ត៌មានលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ៖
ខែ​មករា 9, 2024
ពេលវេលា៖
ម៉ោង 2:00 រសៀល - 3:30 រសៀល MST
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
kmភាសាខ្មែរ