ព្រឹត្តិការណ៍​បេតិកភណ្ឌ​ជនជាតិ​ដើម​អាមេរិក​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ​តុលា

មជ្ឈមណ្ឌលអ្នកទស្សនាប្រាសាទមេសា ផ្តល់កិត្តិយសដល់ខែមរតកអាមេរិកដើមជាមួយ Albert Pooley និង Amy Fa'atoafe ស្ថាបនិកសមាគមឪពុក និងគ្រួសារជនជាតិដើមអាមេរិក នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី 19 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 វេលាម៉ោង 7 យប់។

0
1763