Ang Gabay sa Family History – KONIUSZY

Pag-navigate sa The FH Guide – isang opisyal na sangay ng pagsasanay ng FamilySearch na si Jeanne Koniuszy ay nakatira sa Mesa at naging…

Ang Gabay sa Family History – KONIUSZY

Pag-navigate sa The FH Guide – isang opisyal na sangay ng pagsasanay ng FamilySearch na si Jeanne Koniuszy ay nakatira sa Mesa at naging…

tlTagalog