Native American Records Research-FORT

Ang interes ko sa pagsasaliksik ng Katutubong Amerikano ay dahil sa linya ng aking lola sa fraternal na si Choctaw. Noong bata pa tayo,…

tlTagalog