Fill In The Dash: How to Write Short Life Sketches – HARTMANN-BOWDEN

Naglo-load ng Mga Kaganapan

Fill In The Dash: How to Write Short Life Sketches – HARTMANN-BOWDEN

0 Magkomento
304 Mga Panonood

Ang gitling sa pagitan ng iyong mga petsa ng kapanganakan at kamatayan ay ang iyong buhay. Pinapanatili mo ba ang mga sketch ng buhay na nagbibigay-buhay sa gitling na iyon? Sa klase na ito matututunan mo ang ilang mga pamamaraan sa pagsulat ng mga maikling sketch ng iyong mga kuwento sa buhay o mga kuwento ng iyong pamilya. Iba't ibang istilo ang gagamitin kabilang ang isang anyo ng tula. Pumunta sa klase na may dalang notebook para isulat ang sample ng iyong klase. Dalhin ang iyong FamilySearch login at password para maidagdag mo ito sa Memories. Tuturuan ka rin kung paano idagdag ang iyong mga sketch sa Memories.

Si Mary Hartmann-Bowden ay unang naging interesado sa Family History nang sumapi siya sa Simbahan noong 1977. Isang misyon at buhay ang humadlang na makasabay sa bagong interes hanggang 2010 pagkatapos dumalo sa isang Family History Expo. Noong Setyembre ng 2021 siya ay naging isang boluntaryo sa Mesa Temple Visitor's Center. At ilang sandali pa ay nagsimula na siyang magturo ng mga klase. Si Mary ay nagsisilbi rin bilang isang Temple and Family History Consultant sa kanyang lokal na unit ng simbahan sa nakaraang taon. Ang mga bansang interesado sa pananaliksik ay England at Germany. Ang pagpunta sa mga kumperensya ng Genealogy, mga online na klase, at pagiging miyembro ng lokal na organisasyon ng Family History ay nagturo kay Mary ng maraming bagay at nasasabik siyang ibahagi sa iba ang kanyang sinaligan.

Mga Detalye

Petsa:
Pebrero 27
Oras:
10:30 umaga - 12:00 hapon MST
Kategoryang Kaganapan:
tlTagalog