Lahat ng Gusto Mong Malaman Tungkol sa FamilySearch, Ngunit Natatakot Itanong- ALLRED

Naglo-load ng Mga Kaganapan

Lahat ng Gusto Mong Malaman Tungkol sa FamilySearch, Ngunit Natatakot Itanong- ALLRED

0 Magkomento
159 Mga Panonood

Maging pamilyar sa bagong homepage sa FamilySearch at kung paano i-navigate ito sa maraming tool. Malamang na magkakaroon ng kaunting kabastusan sa buong klase, dahil napakasaya ng family history!

Ang pangalan ko ay Debbie Arndt Allred. Interesado at nasangkot ako sa family history mula noong nagbalik-loob ako sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw noong tinedyer ako sa upstate New York. Isa akong retiradong guro sa elementarya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit nasisiyahan akong magturo ng mga klase sa mga nagsisimula o halos hindi natututo tungkol sa kung paano mag-navigate sa kanilang sariling mga kasaysayan ng pamilya online. Ang gawaing ito ay nasasabik sa akin! Palaging marami pang dapat matutunan at gawin.

Mga Detalye

Petsa:
Hunyo 11
Oras:
10:30 umaga - 12:00 hapon MST
Kategoryang Kaganapan:
tlTagalog