Mga Session ng Muling Pagdediklo ng Templo ng Mesa Arizona

Naglo-load ng Mga Kaganapan

Mga Session ng Muling Pagdediklo ng Templo ng Mesa Arizona

0 Magkomento
449 Mga Panonood

Mga Session ng Muling Pagdediklo ng Templo ng Mesa Arizona. Si Pangulong Dallin H. Oaks ng Unang Panguluhan ay mamumuno sa muling pagtatalaga ng Mesa Arizona Temple sa Linggo, Disyembre 12. Magkakaroon ng tatlong sesyon: 9 ng umaga, tanghali, at 3 ng hapon Lahat ng mga sesyon ay ipapalabas sa mga stake center sa Distrito ng Mesa Temple. Kinakailangan ang mga rekomendasyon sa templo na makapasok sa stake center. Ang kabataan ay dapat magkaroon ng isang limitadong rekomendasyon sa templo. Ang mga obispo ay maglilimbag at mag-sign ng mga rekomendasyon para sa mga batang 8 hanggang 11 taong gulang na nabinyagan. Ang mga koro ay binubuo ng mga miyembro ng Mesa Temple District na dumalo o naglilingkod sa mga stake ng Young Single Adult. Ang pagdalo sa templo ay sa pamamagitan ng paanyaya ng Unang Panguluhan. Ang Mesa Arizona Temple ay ang ikapitong operating templo ng Simbahan at ang unang templo sa estado ng Arizona.

Mga Detalye

Petsa:
Disyembre 12
Kategoryang Kaganapan:

Tagapag-ayos

Mga Kaganapan sa Mesa Temple

Tagpuan

Mesa Temple
101 Timog Lesueur
Mesa, AZ 85204 Estados Unidos
+ Google Map
tlTagalog