Paano Gumawa ng Find A Grave Memorial- ALLRED

Naglo-load ng Mga Kaganapan

Paano Gumawa ng Find A Grave Memorial- ALLRED

0 Magkomento
180 Mga Panonood

Ang Findagrave ay ang pinakamalaking koleksyon ng libingan sa mundo. Ito ay tulad ng Facebook para sa mga patay na tao. Hanapin at halos bisitahin ang mga huling pahingahang lugar ng iyong pamilya. Igalang ang iyong mga ninuno sa pamamagitan ng paglikha ng mga alaala. Ibibigay ang mga direksyon.

Ang pangalan ko ay Debbie Arndt Allred. Interesado at nasangkot ako sa family history mula noong nagbalik-loob ako sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw noong tinedyer ako sa upstate New York. Isa akong retiradong guro sa elementarya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit nasisiyahan akong magturo ng mga klase sa mga nagsisimula o halos hindi natututo tungkol sa kung paano mag-navigate sa kanilang sariling mga kasaysayan ng pamilya online. Ang gawaing ito ay nasasabik sa akin! Palaging marami pang dapat matutunan at gawin.

Mga Detalye

Petsa:
Hulyo 16
Oras:
10:30 umaga - 12:00 hapon MST
Kategoryang Kaganapan:
tlTagalog