Mga Tool sa Pananaliksik sa FamilySearch – KONIUSZY

Naglo-load ng Mga Kaganapan

Mga Tool sa Pananaliksik sa FamilySearch – KONIUSZY

0 Magkomento
78 Mga Panonood

Alamin ang tungkol sa lahat ng tool sa pananaliksik na iniaalok ng FamilySearch habang pinupuno mo ang iyong family tree.

Si Jeanne Koniuszy ay nakatira sa Mesa at naging interesado at aktibo sa family history sa loob ng mahigit 40 taon. Noong Abril 2016 nakatanggap siya ng Bachelor's Degree sa Family History mula sa BYU. Nasisiyahan siyang tumulong sa iba sa kasaysayan ng kanilang pamilya at mahilig magturo. Dati siyang nagsilbi bilang Temple and Family History Consultant sa kanyang organisasyon sa simbahan sa nakalipas na siyam na taon. Sa kapasidad na iyon, sinanay niya ang iba pang mga consultant at nagturo ng mga klase na bukas sa publiko, na sumasaklaw sa mga pangunahing kasanayan sa pagsasaliksik at nabigasyon ng FamilySearch, ang mga pangunahing komersyal na website, pati na rin ang isang personal na database. Naglingkod si Jeanne bilang Service Missionary sa Mesa FamilySearch Library mula Mayo 2014 hanggang Setyembre 2018. Nagpresenta siya ng mga klase para sa mga outreach community club at organisasyon. Siya at ang kanyang asawa ay nakatapos kamakailan ng full time mission sa Mesa Temple Visitors' Center para sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Mga Detalye

Petsa:
Setyembre 18
Oras:
10:30 umaga - 12:00 hapon MST
Kategoryang Kaganapan:
tlTagalog