Mesa Temple

Ang pangunahing layunin ng templo ay upang magbigay ng mga ordenansa at pagpapala sa mga miyembro sa lugar ng Mesa. Ang Mesa Arizona Temple ay itinuturing na isang literal na bahay ng Panginoon ng mga miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

0
9429

Karanasan ng FamilySearch

Ang mga dalubhasa sa pagsasaliksik ay nagbibigay ng isang personal na karanasan upang matulungan kang matuklasan ang iyong mga ninuno at mapalago ang iyong pamilya. Nag-aalok ang silid-aklatan ng libreng pag-access sa data ng talaangkanan para sa bilyun-bilyong namatay na mga ninuno mula sa buong mundo.

0
6882